Käyttöesimerkkejä

Sääasemat

 • Paikkakohtaisen säätilan mittaaminen kasvukaudella
 • Säätilan mittaaminen kasvihuoneessa
 • Säätiedon lähetys internetiin tai gprs yhteydellä omalle tietokoneelle
 • Pitkäaikainen tietojen keräily tutkimuskäyttöön
 • Kasvinsuojeluaineiden kulkeuma ja säätilan mittaus liikkuvassa ajoneuvossa
 • Tuulienergia; paikallisen tuuliolosuhteiden mittaaminen
 • Aurinkoenergia; paikallisen auringon säteilytehon mittaaminen
  * myös WMO standardin mukaiset hukseflux pyranometrit
 • Kasvuasteseuranta ja lämpösumman laskenta

Täsmäviljely

 • Ajo-opastus
 • Traktorin automaattiohjaus
 • Työkoneohjaus pikkatiedon perusteella, gps-switch
 • Paikkatietoon perustuva pH:n ja ravinteiden määritys
 • Paikkatietoon perustuva maankosteuden määritys
 • Paikkatietoon perustuva maan tiiviyden määritys

Kasvihuoneeseen, golfkentille ja puutarhaan

 • Kasvihuoneilmaston seuranta
 • Kasvihuoneilmaston tietojen välitys internetin kautta
 • Kosteusmittarit
 • Lehtivihreän mittaus
 • NDVI mittarit
 • pH mittaus 
 • Johtokyvyn mittaus
 • Valaistuksen seuraaminen ja mittaaminen
 • UV-säteilyn mittaaminen, PAR ja IR valon mittaaminen
 • Paikallisen sääinformaation tuottaminen omille kotisivuille
 • Pakkashälytys puhelimeen lämpötilan laskiessa

Maatalous

 • Ruiskutuspaineen ja työtehon seuranta
 • pinta-alamittaus, nopeus, käytetty aika yms
 • akselinkierrosnopeus, pyörimisvahti
 • Tasovahdit nesteille ja kiintille aineittle
 • Levitetyn lietemäärän seuraaminen

Humimeter kosteusmittarit

 • Kokoviljalle
 • Elintarvikkeille
 • Hakkeelle
 • Turpeelle
 • Kokopuulle
 • Sahanpurulle
 • Paperille
 • Ympäristölle
 • Betonille
 • yms